Zemin İstanbul Açıldı..

İnventron, Teknolojk Grup’un Zemin İstanbul’da düzenlediği, yurt dışına açılma konularının değerlendirildiği etklinliğe katıldı.

Zemin İstanbul; Şehir/Kent Bilimi tematik alanını çerçevesinde Çevre, Enerji, Ulaşım ve Sosyal İnovasyon gibi konularla girişimcileri çekmeyi, İstanbul halkına özellikle gençlere akıllı şehir anlayışını getirmeyi hedeflemektedir.

Zemin İstanbul, yerel yönetimlerde inovatif ürün ve hizmetlerin kullanılmasını, ürün ve hizmet üretiminde vatandaşla birlikte üretmeyi de amaçlayan bir yapıda olacaktır. Projenin amacı, İstanbul’un inovasyon alanında uluslararası rekabet gücünü arttırmak, bilgi toplumuna dönüşümü hızlandırmak, bilgi tabanlı ekonomiyi ve nitelikli istihdamı geliştirmek amacıyla; bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanılması; teknoloji geliştirme, transfer ve yaygınlaştırma; işbirliği ağları ve değer zincirinin oluşturulmasıdır.

Kuluçka Merkezi

Kuluçka Merkezi, başarılı girişimcileri ortaya çıkaran, girişimcilere destek olacak kaynak ve hizmetleri sağlayan, yerli ve milli ürün sayısında artış sağlanmasını hedefleyen bir merkezdir. Ayrıca girişimciler çeşitli eğitimlerden, sektörel ve akademik tecrübeye sahip kişilerin oluşturduğu mentor havuzundan kendi ihtiyaçları doğrultusunda faydalanır. Bu süreç sonunda girişimciler “şehir bilimi” alanına odaklanarak, İstanbul ve İstanbul halkı için yenilikçi ürün ve hizmetler ortaya çıkarır. Böylece Kuluçka Merkezlerinde, şehir için girişimcinin iş fikrini bulması ya da mevcut fikrini geliştirmesi ve bir şirket kurarak ilk satışını yapacak seviyeye gelmesi sonra da girişimcinin kuluçkadan çıkması amaçlanmaktadır.

Girişimcilere Sağlanacak İmkanlar

 • Ofis desteği
 • Mentor desteği
 • Hızlandırma programı
 • Yatırımcılarla buluşma

Merkezdeki temel iş akışı;

 • İstanbul Büyükşehir Belediyenin ana hizmet alanlarına ilişkin çağrıya çıkılır,
 • Çağrı sonunda projeleri ile başvuru yapan 20 girişimci, seçici kurul/istişare kurulu tarafından seçilerek Kuluçka Merkezi’ne alınır,
 • Girişimciler sırayla bazı temel eğitimlere tabii tutulur ve mentor desteği de verilerek ürünlerin ticarileşmesi sağlanır.

Deneyim Merkezi

Belediyenin, iştirak şirketlerinin ve özel sektörün hizmet ve ürünlerinin, piyasaya sunulmadan veya halka arz edilmeden önce; vatandaşla buluşacağı, birlikte yeniden şekilleneceği, birlikte test edilip tasarlanacağı bir merkezdir.

Eğitim ve Etkinlik Merkezi

Bu merkezde, özellikle 7-16 yaş arasındaki çocuklar için eğitimler verilecektir. Temel amaç yeniliğe ve teknolojiye meraklı nesil yetiştirilmesine katkı sağlamak olup aşağıdaki eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır;

 • Robotik ve kodlama
 • Arduino ve Elektronik
 • Nesnelerin İnterneti
 • Siber Güvenlik
 • Havacılık ve Uzay Teknolojileri
 • Enerji Teknolojileri
 • Nano Teknoloji
 • Yapay Zeka
 • Üretim ve Tasarım
 • Programlama ve Mobil Uygulama
 • 7-10 yaş Maker Programları
 • 10-16 İleri Yaş Maker Programları
 • Mekanik Tasarım ve Makine Geliştirme
 • Programlama Giriş ve Dijital Üretim
 • Ahşap Teknolojileri
 • 3D Yazıcı Eğitim Atölye Çalışması

Ayrıca Hackathon, tasarım günleri, maker günleri, robotik günleri, mekatronik günleri gibi yenilik ve teknoloji etkinliklerinin yapıldığı merkezdir.

Animasyon Stüdyosu

Animasyon stüdyosu, 2-7 yaş arası çocukların yeni/farklı fikirlerini ve hayal dünyalarını gerçeğe dönüştürme şansı bulacakları uygulama tasarım ve programlamanın temel öğelerini barındırmaktadır. Çocukların hayal gücünü dijital teknolojiyle birleştiren animasyon stüdyosu yeni neslin senarist, animasyoncu, tasarımcı, programcı ve yönetmenlerini yetiştirmeyi ve potansiyeli olan her çocuğu cesaretlendirmeyi amaçlamaktadır.

İstanbul Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenen Zemin İstanbul projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmiştir. 3 ana merkezden ( Kuluçka Merkezi, Eğitim-Etkinlik + Animasyon Merkezi, Deneyim Merkezi ) oluşan Zemin İstanbul inovasyonun merkezinde insan olgusunu barındırmakta ve kullanıcılarına yeteneklerini gösterebilecekleri, modern bilişim ve iletişim teknolojileri çözümlerinden faydalanabilecekleri bir fırsat sunmaktadır.