Spring Framework Eğitimi

Spring Framework uygulama geliştiricilerin işini kolaylaştıran bütünleşik bir uygulama geliştirme modeli sunan güçlü bir kütüphanedir. Özellikle Java EE tabanlı projelerinizde Spring Framework tarafından sunulan altyapı sayesinde zamanınızı sadece uygulamanızın kodlamasına ayırırsınız ve uzun günler süren altyapı oluşturma derdinden kurtulmuş olursunuz.

Inventron’un Spring Framework eğitimleri özellikle Spring Core, Spring Boot, Spring Security, Spring Batch, Spring Web Services, Spring Data (JDBC, JPA vb.) ve Spring Integration gibi temel ve en önemli Spring kütüphanelerini öğrenmenizi sağlar. Eğitimlerinizi sizin ortamınızda ve geliştireceğiniz uygulamada kullanmak istediğiniz altyapılara göre özelleştirip uygulama geliştirme ekiplerinizin yetkinliklerini hızlı bir şekilde eşit seviyeye taşıyabilirsiniz.

Son yıllarda özellikle popüler hale gelen mikroservis ve container mimarileriyle uygulama geliştirmek isteyen ekipler için de Spring Boot eğitimleriyle birlikte Kubernetes ve Docker tabanlı uygulama örnekleri de verilebilmektedir.

Eğitim kapsamımızdaki bazı örnek konular:

  • Spring 5 Framework Detayları
  • Spring 5 ve JPA2
  • Core Spring ve Spring Boot ile Uygulama Geliştirme
  • Spring Batch ile Batch İşlemler Mimarisi
  • Spring Boot
  • Spring Enterprise Integration
  • Spring Security ile Üst Seviye Güvenlik
  • Spring Boot ve Spring Cloud