Uygulamalı Elektronik & Baskı Devre Tasarımı

Inventron 2016 senesinden bu yana, Bahçeşehir University CO-OP programı kapsamında “Uygulamalı Elektronik & Baskı Devre Tasarımı” dersini vermektedir. Bu dersin amacı, öğrencilere analog ve sayısal elektroniğin temel derslerinde öğrendikleri teorik bilgilerin baskı devre kartı üzerinde pratik olarak uygulanmasının öğretilmesidir. Bu ders uygulamalı bir derstir. Öğrenciler ders boyunca fiziksel komponentlerin modellerini ve performans limitlerini, komponentlerin teknik dokümanlarını okumayı, şema çizmeyi, komponent kütüphanesi oluşturmayı, baskı devre kartı üzerinde komponent yerleşimini ve çok katlı baskı devre tasarımını, baskı devre kartı üzerinde analog, sayısal, güş ve RF devrelerinin tasarımını, difransiyel sinyal, sinyal bütünlüğü ve sinyal karışımı kavramlarını, baskı devre üretimini ve standartlarını, EMC’ye göre baskı devre kart tasarımını öğrencek ve her öğrenci ayrı bir proje yaparak öğrendiklerini gerçekleyecektir.

Haftalık Ders İçeriği:

Hafta Konu
1) Pasif Elektronik Komponentlerin Tasarım Parametreleri
2) Aktif Elektronik Komponentlerin Tasarım Parametreleri
3) Şematik Tasarımı ve Devre Simülasyonu
4) Komponent Kütüphanesi Oluşturma
5) Baskı Devre Kartı Tasarım Temelleri
6) Çok Katlı Baskı Devre Kartı Tasarımı
7) Baskı Devre Kartı Üzerinde Analog Devre Tasarımı
8) Baskı Devre Kartı Üzerinde Yüksek Hızlı Sayısal Devre Tasarımı
9) Sinyal Bütünlüğü, Diferansiyle Sinyaller ve Sinyal Karışımı
10) Baskı Devre Kartı Üzerinde Güç Devresi Tasarımı
11) Baskı Devre Kartı Üzerinde RF Devresi Tasarımı
12) PCB Üretimi ve IPC Standartları
13) EMC’ye Uygun Tasarım
14) Proje Sunumları

CO-OP NEDİR?

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ CO-OP EĞİTİM MODELİ

“CO-OP Eğitim Modeli”, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından 10 yıldır başarıyla uygulanan yüksek öğretimi iş hayatıyla birleştirmeyi, iş dünyası ve üniversite arasında oluşan boşlukları doldurmayı amaçlayan bir modeldir. CO-OP yapan üniversite öğrencisi, üniversite eğitimini sürdürürken bir taraftan da aktif olarak çalışma hayatına katılarak iş tecrübesi edinir.

CO-OP Eğitim Modeli’nin en önemli avantajı, öğrenciyken iş tecrübesi edinilmesi ve iş dünyasına geçişin kolaylaşmasıdır. Üniversite eğitimini sürdürürken bir yandan da iş dünyasında çalışan öğrenciye COOPER adı verilir. COOPER’ların iş dünyasında karar süreçlerinde yer alma, inisiyatif alma, iş hayatının içine tamamen entegre olma gibi avantajları vardır. CO-OP yapan öğrencinin, çalışırken performansı ile kendini gösterme ve mezun olduğunda doğrudan CO-OP yaptığı firmada iş bulabilme şansı mevcut olduğu gibi daha okurken kendisine uygun sektör ve alanı deneyimleyerek bulma fırsatı da yaratılmaktadır. CO-OP partner firmalarının da aynı şekilde, COOPER’ların arasından çalışanlarını seçebilme şansları vardır.

Üniversitenin 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden CO-OP programına başvuranlar, 3 ay ile 9 ay arasında değişen sürelerle partner firmalarda uzun dönemli staj çalışmasına yerleştirilip henüz öğrenciyken firmalarda çalışarak iş tecrübesi edinirler. Öğrenci ve firmanın karşılıklı mutabakatı, firmanın da bu mutabakatı yazı ile belgelemesi halinde bu süreler kısaltılıp uzatılabilir.

COOPER Seçme&Yerleştirme

COOPER-Uzun dönemli stajyer seçme&yerleştirme süreci firmaların İnsan Kaynakları (İK) birimleriyle birebir iletişimde yürütülmekte ve firmaların diğer çalışanlarını işe alım süreçlerinde uyguladıkları İK modellemesiyle (İlgili fakültelere duyuru-başvuru alınması-CO-OP mülakatı-firmaya aday öğrenci kısa listesi sunma) hizmet verilmektedir. CO-OP Direktörlüğü’nün yayınladığı ilana başvuran öğrenciler CO-OP mülakatlarına alınarak hem değerlendirilir hem de firma mülakatına hazırlık için mentorluk yapılır. Uzun dönemli stajda uygulanan İK modellemesi sayesinde öğrencilerin mezun olduklarında iş ararken/işe yerleşirken karşılaşacakları ortamın birebir simülasyonu yapılmaktadır.

COOPER Sürecini Gözlem ve Değerlendirme

COOPER’lar partner firmalarda çalıştıkları süre içerisinde CO-OP Direktörlüğü tarafından iş yerlerinde ziyaret edilir. Bu ziyaret esnasında iş yeri ortamı, çalışma şartları görülmenin yanında öğrenci ve yöneticilerinden sürece ilişkin değerlendirme ve geri bildirimler alınır.

CO-OP yapılan sürenin sonunda partner firma ve öğrencilere yazılı olarak değerlendirme anketi uygulanır. Bu anket sonuçlarına göre gerekli iyileştirmeler yapılarak diğer süreçlerde dikkate alınır.